2016. január 16., szombat

Esti fények.

Esti fények a szentesi úton.
 Tegnap este sétáltam és kipróbáltam a fényképezőgépemet esti fényeknél is! 
Nagyon örülök, mert szerintem csodásak lettek ezek a fotók!
Esti fények.

Esti fények a szentesi úton 2.

Homályban.

2016. január 7., csütörtök

Gyümölcsfák száma Nagymágocson 1935.


mondta Szóráth Gyula.

 Az idős kertész sokszor gondol vissza nagymágocsi korszakára, amikor évente 50 hektárnyi faiskolát telepítettek, s félmillió oltványt állítottak elő – kivéve, amikor egymilliót.

Naplemente a víztoronynál.
Platánok törzse.

Kivétel nélkül nagy termetű fák, törzsüket pikkelyes kéreg fedi, mely az idő előre haladtával kisebb-nagyobb darabok formájában leválik, az alatti lévő rész pedig halványsárgás, márványozott2016. január 5., kedd

2016. január 3., vasárnap

Nagymágocsi pillanatok.


Orgonák.


Károlyi Imre lányát, Károlyi Consuelot Ifjabb Horthy Miklós vette feleségül. A házaspárnak két gyermeke született. Azután, hogy Károlyi Consuelo és Ifjabb Horthy Miklós elváltak, a volt férj nem tehette be a lábát a kastélyba, csak a parkban találkozhatott lányaival. Károlyi Imre kedvenc virága az orgona volt, és orgonavirágzás idején mindig le is jött a család Pestről Nagymágocsra.

2016. január 2., szombat

Felicián Atya.

Fráter Felicián OFM. Cap. Kódisbarát (1913-1998)
"Az Atya"... Így ismerte õt Mágocs, ahol 1944-tõl teljesített hívséges szolgálatot, és így ismertük meg mi is, de nem a templomban. Székkutason ásatta másfél ezer avar sírját Nagy Katalin vásárhelyi régész a hetvenes évek végén. Szívesen vette, ha "amatõrök" is felkeresték segíteni. Mi reggel nyolcra értünk oda, és akkor egy avar sír fölött hajladozva megláthattuk a csodát. Fekete reverendás, csenevész, fésületlen õsz hajú ember, derekán a kapucinus kötélövvel serénykedett a leletek között. Mondta, hogy siet, mert kilenckor miséznie kell ... Azt hittem kocsi jön érte. - De nem: háromnegyed kilenckor felállt, össze-tapsikolta a tenyerét a homoktól, és megindult a Pusztaszéli út felé... A Szentesi Koszta József Múzeum neki köszönheti több száz leletét, nemcsak Mágocsról, hanem amerre életében járt. Sok felöl. Debrecen szülötte, tehetõs szülõk gyermeke, aki tizenéves korában szegénységi fogadalmat tett. Isten gazdag adományairól beszélt, amikor a papok kommunistázták, és a kommunisták "fekete reakciós"-ként üldözték. Tiltott hittan óráról hazafelé kerékpároztában "valakik" lánccal verték agyon, és bedobták a kukoricásba meggyötört, élettelen testét. Harmadnap vasárnap volt, amire felészlelt, kikúszott az útra, ahonnan a templomba igyekvõk szedték fel. Az oltárig vitték, ott "feltámadt" és Szent Misét celebrált. Táltos lenne, ha pogány volna. De õt soha nem vezérelték világi hívságok. Kufárokat vert ki a templomból (olyan idõk jártak), és gyámolítására lett minden öregnek. Felicián Atya egész földi életében boldog volt. Cserkész, aki Isten Ege alatt is megélt. Bélyeggyûjtõ, aki a Világra kis perforált ablakokat nyitott az egyháztól elidegenített fiataloknak. Szent Emberrel éltünk egy fedél alatt. Úgy hívták, NEUBAUER JÓZSEF - Az Örök Világosság fényeskedjék Neki! (RG)

Szerző: Szabó Péter | 2010. április 11. 15:35:47

Nagyon sok és jó pappal találkoztam életem során. Most csak kettőt említenék meg
. Az egyik Felicián atya kapucinus szerzetes, aki több mint negyven évig szolgálta híveit egy helyen.
 Két vezérgondolata életem végéig elkísér.
 Ha valamit nem értettünk, hogy miért történhetnek meg bizonyos
 nemkívánatos dolgok az életünkben, akkor Ő csak annyit mondott:
 "Isten útjai kifürkészhetetlenek, de az Istent szeretőknek minden a javukra válik" .
 Az egyház körül kialakult médiakampány máris meghozta első poiítív gyümölcsét,
 hiszen elindult ez az oldal, amely hitem szerint
mint valami lavina görgeteg fog egyre nagyobb és nagyobb tanúságot tenni
 arról az egységről és szeretetről amelyet az egyház hirdet.
 Mi bűnős földi halandók csak abban reménykedhetünk,
 hogy bűneink méltó büntetését más itt a földön elszenvedhetjük,
 jótetteink jutalmát pedig majd "odaát" kapjuk meg.
 Erre monda Felicián atya amikor betegség és szenvedés gyötörte:
 "Istenem büntess csak büntess itt e földön, de odaát kegyelmezz."
 A végső ítélet elől senki sem tud kitérni, sem papok, sem világiak.
 És ez az ítélet mindenkit elér utolsó napján és igazságos lesz
. ezért nem szabad nekünk itt és most ítélkezni senki felett.
Meg kell említenem még életem másik meghatározó
 lelkipásztorát Bíró László atyát.
 Egyetemi éveim alatt Ő és az általa vezetett ifjúsági közösség volt az,
 amely megtartott a hit útján a nehéz időkben is
. Mindig nagy hálával gondolok rá és a csoport tagjaira mindazért amit akkor tőlük kaptam hitben és szeretetben.

Nagymágocs címere.


Álló, csücskös talpú kék pajzs a címer, melyet a pajzsderék közepén hullámos ezüstpólya oszt meg
. A felső mezőben aranykastély lebeg, az alsó mezőben jobbra forduló, hátsó lábaira ágaskodó
 természetes színű szarvas, aranyagancsokkal. A pajzs felső szélére ezüstgyöngyökből formált 9 ágú, aranyabroncsú grófi rangkorona támaszkodik. A foszlányok heraldikai nézetben: jobbról arany és kék,
 balról ezüst és vörös.

Kápolna.

A grófi család 1910-ben a kastély első emeletén a magyar gyakorlatban egyedülálló módon, kápolnává alakíttatta át, mivel elsőszülött fiukat, a 8 éves korában elhunyt Károlyi Tibort ott ravatalozták fel, és emlékét ily módon kívánták megőrizni. A kápolna padlózatát és oldalfalait fehér és fekete márványlapok burkolják, mennyezete stukkódíszítést kapott, és közepén egy lépcsővel ellátott fehér márvány oltár áll. A kápolna eredeti berendezéséhez két fotel is tartozott, jobb oldali falánál pedig gróf Károlyi Tibor, bal oldali falánál gróf Károlyi Imréné életnagyságú, carrarai márványból készült szobra áll.A Károlyiak a kápolna kialakításának munkálatai idején felvették a kapcsolatot a püspökséggel a ház ikápolna nyilvános jellegűvé tétele tárgyában, amelyet 5. Pius pápakésőbb engedélyezett is. A rezidenciát kezdettől fogva a legmodernebb technikai vívmányokkal látták el:


Feiícián Atya Helytörténeti Gyűjtemény Nagymágocs.


A Műemléki értékű volt uradalmi tiszttartói lakásban, utóbb polgármesteri hivatalnak helyet adó épületben került kialakításra. Célja egyrészt a falu lakóinak bemutatni a település múltját, az egykori élet mindennapjait. Másrészt látnivalót kínálni a faluba érkező turisták számára.

a, akik így megismerhetik a település múltját és értékeit.