2016. január 2., szombat

Felicián Atya.

Fráter Felicián OFM. Cap. Kódisbarát (1913-1998)
"Az Atya"... Így ismerte õt Mágocs, ahol 1944-tõl teljesített hívséges szolgálatot, és így ismertük meg mi is, de nem a templomban. Székkutason ásatta másfél ezer avar sírját Nagy Katalin vásárhelyi régész a hetvenes évek végén. Szívesen vette, ha "amatõrök" is felkeresték segíteni. Mi reggel nyolcra értünk oda, és akkor egy avar sír fölött hajladozva megláthattuk a csodát. Fekete reverendás, csenevész, fésületlen õsz hajú ember, derekán a kapucinus kötélövvel serénykedett a leletek között. Mondta, hogy siet, mert kilenckor miséznie kell ... Azt hittem kocsi jön érte. - De nem: háromnegyed kilenckor felállt, össze-tapsikolta a tenyerét a homoktól, és megindult a Pusztaszéli út felé... A Szentesi Koszta József Múzeum neki köszönheti több száz leletét, nemcsak Mágocsról, hanem amerre életében járt. Sok felöl. Debrecen szülötte, tehetõs szülõk gyermeke, aki tizenéves korában szegénységi fogadalmat tett. Isten gazdag adományairól beszélt, amikor a papok kommunistázták, és a kommunisták "fekete reakciós"-ként üldözték. Tiltott hittan óráról hazafelé kerékpároztában "valakik" lánccal verték agyon, és bedobták a kukoricásba meggyötört, élettelen testét. Harmadnap vasárnap volt, amire felészlelt, kikúszott az útra, ahonnan a templomba igyekvõk szedték fel. Az oltárig vitték, ott "feltámadt" és Szent Misét celebrált. Táltos lenne, ha pogány volna. De õt soha nem vezérelték világi hívságok. Kufárokat vert ki a templomból (olyan idõk jártak), és gyámolítására lett minden öregnek. Felicián Atya egész földi életében boldog volt. Cserkész, aki Isten Ege alatt is megélt. Bélyeggyûjtõ, aki a Világra kis perforált ablakokat nyitott az egyháztól elidegenített fiataloknak. Szent Emberrel éltünk egy fedél alatt. Úgy hívták, NEUBAUER JÓZSEF - Az Örök Világosság fényeskedjék Neki! (RG)

Szerző: Szabó Péter | 2010. április 11. 15:35:47

Nagyon sok és jó pappal találkoztam életem során. Most csak kettőt említenék meg
. Az egyik Felicián atya kapucinus szerzetes, aki több mint negyven évig szolgálta híveit egy helyen.
 Két vezérgondolata életem végéig elkísér.
 Ha valamit nem értettünk, hogy miért történhetnek meg bizonyos
 nemkívánatos dolgok az életünkben, akkor Ő csak annyit mondott:
 "Isten útjai kifürkészhetetlenek, de az Istent szeretőknek minden a javukra válik" .
 Az egyház körül kialakult médiakampány máris meghozta első poiítív gyümölcsét,
 hiszen elindult ez az oldal, amely hitem szerint
mint valami lavina görgeteg fog egyre nagyobb és nagyobb tanúságot tenni
 arról az egységről és szeretetről amelyet az egyház hirdet.
 Mi bűnős földi halandók csak abban reménykedhetünk,
 hogy bűneink méltó büntetését más itt a földön elszenvedhetjük,
 jótetteink jutalmát pedig majd "odaát" kapjuk meg.
 Erre monda Felicián atya amikor betegség és szenvedés gyötörte:
 "Istenem büntess csak büntess itt e földön, de odaát kegyelmezz."
 A végső ítélet elől senki sem tud kitérni, sem papok, sem világiak.
 És ez az ítélet mindenkit elér utolsó napján és igazságos lesz
. ezért nem szabad nekünk itt és most ítélkezni senki felett.
Meg kell említenem még életem másik meghatározó
 lelkipásztorát Bíró László atyát.
 Egyetemi éveim alatt Ő és az általa vezetett ifjúsági közösség volt az,
 amely megtartott a hit útján a nehéz időkben is
. Mindig nagy hálával gondolok rá és a csoport tagjaira mindazért amit akkor tőlük kaptam hitben és szeretetben.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése